Bakgrund: Efter Schrems 2-domen i juli 2020 skapades ett osäkert rättsläge gällande användandet av amerikanska molntjänster. Samtidigt pågick Covid-19 pandemin och kommuner efterfrågade ett effektivt och fungerande verksamhetsstöd som möjliggjorde distansarbete och utökade samarbetsmöjligheter.

Genomförande: Security Solution faciliterade vid framtagandet av risker och vid riskidentifieringen gällande Microsoft 365. Vi ledde workshops där riskerna diskuteras och värderas utifrån kommunens kontext och behov. Security Solution agerade även som expertråd vid åtgärdsdiskussioner där vi stöttade och faciliterade diskussionerna, som sedan mynnade ut i ytterligare en värdering efter identifierade åtgärder. Efter denna process fortsatte Security Solution att bistå med expertråd i framtagandet av konsekvensbedömningen. 

Resultat: Microsoft 365 har framgångsrikt implementerats i samtliga kommuner där Security Solution har stöttat vid konsekvensbedömningar.