Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för svensk industri med ett fördelaktigt läge på Sveriges västkust. 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom ett avstånd av 50 mil. Inom området ryms de tre huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs Hamn. I sitt år ...

Torbjörn Berg har rekryterats som konsult inom riskhantering och krisledning på  Security Solution Scandinavia AB. Torbjörn har bred erfarenhet från säkerhetsbranschen och kommer närmast ifrån Seccredo AB där han sedan 2008 arbetat som konsult inom områdena säkerhet, risk och kris. Torbjörn ser fram emot att utvecklas inom företaget, men även att få vara del i Security Solution ...

Vi inbjuder till seminarium om: Riskhanteringsmetodik och praktiska exempel   Riskhanteringsmetodik:Har din organisation ett gemensamt synsätt kring riskhantering och finns det en uttrycklig plan för ert riskhanteringsarbete? Många organisationer saknar ett bra arbetssätt för riskhantering och rutiner för att genomföra riskanalyser. Uppföljningen av åtgärder är ibland bristfäll ...

Krishantering handlar om omedelbar respons på en incident, nödläge, kris eller katastrof som hotar att störa den normala verksamheten. Utbildningarnas syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att kunna ingå i stabsverksamhet vid samhällsstörningar/kris. Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna omsätta teoretiska principer i verkligt stabsarbete, behärska de ...

Security Solution Scandinavia AB utökar sitt samarbete med Göteborg Energi i rollen som systemspecialist. Uppdraget innebär delaktighet vid vidareimplementation och kvalitetssäkring av system. Genom tydlig informationsinhämtning av verksamhetens systembehov och via god kommunikation kan uppgradering och avveckling av system göras på ett strukturerat sätt. Vi finns även tillgäng ...

Efterfrågan har ökat på att kunna göra effektiva ronderingar eller en snabbintervju av personer. Detta för att kontrollera att policy följs och för att omgående kunna presentera ett analysresultat. Nu lanserar vi AUDITsolution-appen för att underlätta genomförandet av alla typer av nulägesanalyser, vilka med automatik sammanställs i snygga och lättlästa rapporter. AUDITsolution ...

Många har efterfrågat ett förenklat arbetssätt för de riskprocesser som finns i vårt större riskprogram RISKsolution. Nu lanserar vi RISKsolution-appen för att underlätta genomförandet av riskanalyser för din verksamhet. Denna smarta app ger din verksamhet ett gemensamt och enklare arbetssätt för att genomföra riskanalyser. Appen är framtagen efter erkända standarder och föresk ...

Security Solution tar fram utbildningsfilm om säkerhetsskyddslagen för energibranschen. Filmen presenterar Svenska Kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd, samt förklarar varför arbetet med säkerhetsskydd är så viktigt. Genom stiliserade animationer visualiseras Säkerhetsskyddslagen och dess paragrafer på ett attraktivt sätt som gör informationen lättillgängli ...

Efter en lyckad förmiddag med föreläsning om både Krisledning samt information om ISO-standarden 22320:2011 Samhällssäkerhet – krishantering – krav för ledning och samverkan vill vi tacka alla deltagare som bidrog till ett bra seminarium via god uppslutning och intressanta diskussioner. Detta gav oss mersmak och vi återkommer snart med fler intressanta seminarier! ...

Security Solution Scandinavia AB utför just nu ett uppdrag gällande framtagning av ny struktur för kollektivtrafiken inom organisationen Västra Götalandsregionen. Uppdraget omfattar framtagande av en klassificeringsstruktur, en ny struktur för dokumenthanteringsplan och att i övrigt stödja organisationen i arbetet med övergången till en processorienterad redovisning av informa ...