Bakgrund: I en alltmer osäker värld med allt fler cyberangrepp ser vi ett stort behov av cybersäkerhet. I dagens digitaliserade samhälle, där stora delar av offentlig verksamhet och företag är uppkopplade på internet krävs cybersäkerhet för att säkerställa en acceptabel säkerhetsnivå.  

Genomförande: Security Solution faciliterade vid framtagandet av risker och vid riskidentifieringen gällande cybersäkerhet. Genomförande av en nulägesanalys gjordes i syfte att förstå verksamhetens utgångsläge. Den övergripande cybersäkerhetsanalysen genomfördes för att belysa förbättringspotential inom verksamheten i det fortsatta cybersäkerhetsarbetet.  

Resultat: Security Solution levererade ett tydligt underlag för verksamhetens cybersäkerhetsarbete. Verksamheten arbetar nu vidare med implementeringen av prioriterade åtgärder för fortsatt säkerhetsställande av cybersäkerheten.