Många har efterfrågat ett förenklat arbetssätt för de riskprocesser som finns i vårt större riskprogram RISKsolution. Nu lanserar vi RISKsolution-appen för att underlätta genomförandet av riskanalyser för din verksamhet. Denna smarta app ger din verksamhet ett gemensamt och enklare arbetssätt för att genomföra riskanalyser. Appen är framtagen efter erkända standarder och föresk ...

Security Solution tar fram utbildningsfilm om säkerhetsskyddslagen för energibranschen. Filmen presenterar Svenska Kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd, samt förklarar varför arbetet med säkerhetsskydd är så viktigt. Genom stiliserade animationer visualiseras Säkerhetsskyddslagen och dess paragrafer på ett attraktivt sätt som gör informationen lättillgängli ...

Efter en lyckad förmiddag med föreläsning om både Krisledning samt information om ISO-standarden 22320:2011 Samhällssäkerhet – krishantering – krav för ledning och samverkan vill vi tacka alla deltagare som bidrog till ett bra seminarium via god uppslutning och intressanta diskussioner. Detta gav oss mersmak och vi återkommer snart med fler intressanta seminarier! ...

Security Solution Scandinavia AB utför just nu ett uppdrag gällande framtagning av ny struktur för kollektivtrafiken inom organisationen Västra Götalandsregionen. Uppdraget omfattar framtagande av en klassificeringsstruktur, en ny struktur för dokumenthanteringsplan och att i övrigt stödja organisationen i arbetet med övergången till en processorienterad redovisning av informa ...

Västlänkens riskhantering utgår från projektets olika skeden såsom projektering och förberedelser samt bygg- och driftskedet. Security Solution Scandinavia AB stöttar Trafikverket i projekt Västlänken med risk– och krishanteringstjänster. I uppdraget ingår bland annat att samordna projektets riskhantering samt delar av krishanteringen mot både interna och externa aktörer. Byggs ...

Vi föreläser om: Krishantering: Klarar din verksamhet av en incident och vad är er omedelbara reaktion på ett nödläge, kris eller katastrof som hotar att störa den normala verksamheten? Sammanfattning av ISO standard som metodik: Är din verksamhet rustad för en större händelse? Standarden belyser vikten av incidenthantering och en större samverkan i samhället. Vi ger en kortare ...

Just nu håller vi på Security Solution krisutbildningar för Södertälje kommun. Utbildningarna ger kommunen en stabil grund att stå på om en kris inträffar. Varje utbildningsomgång är uppdelad i två delar på totalt 1,5 dag. Utbildningen kombinerar praktiska scenarioövningar med teoripass då vi går igenom krismetodik, krisledning samt vem som gör vad i ett krisläge. Vi använder o ...

Anders Möller, VD på Security Solution Scandinavia AB, har under två dagar utbildat studenter i riskhantering och vårt digitala riskhanteringsverktyg RISKsolution, vilket är tillgängligt för eleverna i Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Utbildningen är uppdelad med föreläsning, workshops och självständigt arbete. Studenterna gick igenom hela r ...

Den 1 februari började Christopher Falkenberg på Security Solution. Han har tidigare arbetat med kvalificerade utredningar inom IT-infrastruktur och informationssäkerhet i 20 år. Christopher har även en gedigen projektledarerfarenhet och har varit engagerad i såväl affärsprojekt som tjänsteutveckling. Christopher har, förutom ett förflutet i konsultbranschen, också erfarenhet s ...

Vi på Security Solution Scandinavia AB tar just nu fram strukturer för dokumenthantering för en av våra största kunder. Detta innebär identifiering av verksamhetsområden, inventering av informationstillgångar och framtagning av klassificeringsstruktur, vilket ligger till grund för företagets dokumenthanteringsplan. Kan vi hjälpa ditt företag?  ...