Nytt år och nytt besök till Mittuniversitetet i Östersund, där vår VD Anders Möller gjorde sitt 9:e återbesök och höll en utbildning för studenterna på det 3-åriga Risk- och krishanteringsprogrammet. En bred utbildning som syftar till att ge kunskap för att kunna arbeta förebyggande med risker, inför kommande kriser samt organisera och leda vid och efter kriser & katastrofer.

Anders, ”jag ser alltid fram emot att åka upp till Östersund för att träffa engagerade studenter och föreläsa om riskhantering. Jag tycker också att Mittuniversitets har en mycket professionell inställning till Risk- och Krisutbildning.”

Ännu en gång växer personalstyrkan på Security Solution och denna gång välkomnar vi dessa två medarbetare Lena Thång och Andreas Isaksson.

Lena är en av våra nya Managementkonsulter med fokus på Informationssäkerhet och GDPR. Hon är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Andreas kommer jobba som Kund- och Marknadskoordinator hos oss. Med fler års erfarenhet av försäljning och kundkontakt sedan tidigare. Med brinnande intresse för IT & säkerhetsfrågor

Security Solution har under hösten 2019 och våren 2020 stöttat Kultur- och fritidsnämnden på Södertäljes kommun i fortsatt kartläggning av personuppgiftsbehandling. Kartläggningen står som grund för framtagning av en åtgärdsplan som kommer stötta enheten i deras fortsatta arbete med informationssäkerhet utifrån dataskyddsförordningen (GDPR).

Security Solution växer och det gör även vår personalstyrka. Därför vill vi nu presentera våra två nya medarbetare Abtin Kronold och Rekan Raouf.

Rekan är vår andra nya senior säkerhetskonsult som har sitt fokus på Riskhantering, Krisledning och Säkerhetsskydd med många års erfarenhet inom området mot kunder både inom privat- och offentlig sektor.

Abtin är jurist och kommer närmast från den offentliga sektorn där han jobbade som dataskyddsombud. Han har dessutom fullgjort sin notarietjänst på förvaltningsrätten och är välbekant med den offentliga sektorn. Abtin har jobbat med GDPR-frågor sedan 2012 i bl.a. Bryssel och London. Han har även en del erfarenhet inom efterlevnadsarbete (compliance).

I fredags samlades Security Solution på Åby konferenscenter i Mölndal för en halvdags konferens där två intressanta föreläsningar hölls. Madeleine Andrén höll en föreläsning om jämlikhet mellan generationer. Den andra föreläsningen handlade om offentlighetsprincipens uppbyggnad och förhållande till dataskydd och säkerhetsskydd.

Vi på Security Solution har glädjen att kunna meddela att vi har tecknat ramavtal med Samordningsförbundet Stockholms stad angående uppdrag som Dataskyddsombud, GDPR. Avtalet löper från 24 juni 2019 till och med 23 juni 2020.

En ny version av uSecure har släppts med en fräschare dashboard. Dashboarden har konfigurerbara widgets där det går att sortera innehållet enligt behov. Nu kan du t ex se nya risker som tillkommit under ett visst tidsspann.

Verktyget har blivit bättre då det bl a är lättare att se statistik och kan även nu användas för att presentera arbetet som har gjorts den senaste tiden.

Se vår nya korta pitchfilm här: https://www.youtube.com/watch?v=5G7P25etgZI

Datainspektionen har publicerat ’Nationell integritetsrapport 2019’ lagom till årsdagen av införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) som inföll den 25 maj. Security Solution har arbetat intensivt med ett flertal kunder med införandet och även som dataskyddsombud. Många av de summeringar som datainspektionen tar upp i rapporten överensstämmer delvis med den bild som vi har sett hos våra kunder. Efter att i snart två år ha arbetat med detta känner vi enorm trygghet i att införandet har fungerat väl hos våra kunder.

Läs mer på:

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/rapporter/nationell-integritetsrapport-2019.pdf

Security Solution har den glada nyheten att kunna meddela att vi har tecknat ramavtal med Göteborgs Stad, Inköp och upphandling. Ramavtalet sträcker sig över fyra år och innefattar uppdrag inom informationssäkerhet samt IT-säkerhet med teknisk inriktning. Vi ser fram emot roliga uppdrag hos Göteborg Stad!

Nästa vecka (1 april) träder den nya säkerhetsskyddslagstiftningen i kraft (2018:585). Den nya lagstiftningen tar höjd för ett förändrat omvärldsläge med en hotbild som ser annorlunda ut än vad det gjorde för 20 år sedan. 

Lagen ställer också högre krav på samhällskritiska verksamheters säkerhetsskyddsarbete. Detta innebär att det är hög tid för organisationer som arbetar med sådan verksamhet att analysera sitt säkerhetsskydd och fundera över hur ser det ut med skalskydd, säkerhetsprövningar av personal och informationssäkerhet.

(Säkerhetspolisen släppte i början av mars ”Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd” (PMFS 2019:2) som stöd i säkerhetsskyddarbetet.)