Under en tvådagarsutbildning får eleverna på Mittuniversitetet lära sig riskhanteringsprocessen med hjälp av vårt specialistverktyg RISKsolution. Vi går igenom förarbetet då en riskanalys ska genomföras med en tydlig avgränsning. Vidare upprättar vi även en verksamhetsbeskrivning samt genomför en fullständig risk- och sårbarhetsanalys med kostnadsnytta och handlingsplan. ...

Security Solution har fått i uppdrag att vara tillförordnad informationssäkerhetssamordnare på Göteborgs universitet. Vi kommer ansvara för det dagliga säkerhetsarbetet med särskilt fokus på utveckling av styrande dokument och andra regelverk. Dessutom kommer vi vara stöd vid internutbildningar avseende säkerhet. ...

I en artikel, publicerad på MSBs hemsida, skriver MSB att de har tagit fram en rapport i syfte att stärka samhällets informationssäkerhet. I rapporten "En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015" ger dom sin syn på detta. MSB har genomfört en enkätundersökning samt en fördjupad analys av enkätresultatet. Analysen visar på stora bristområden inom informationssäkerhe ...

Avtalet med Karlskrona kommun löper på 2 + 2 år och ger Security Solution förtroendet som huvudleverantör att leverera tjänster inom Kris och Risk. – Det är alltid fantastiskt roligt att vinna en sådan här upphandling. Vi ser alla fram emot att i enlighet med vårt varumärke genomföra kompetenta leveranser inom givna tidsramar, säger Anders Möller VD, för Security Solution. ...

Vi kommer fortsätta stötta Västtrafik inom informations- och IT-säkerhet även under 2017. Vi stödjer verksamheten med drift och utveckling av verksamhetsprocesser inom flera projekt samt strukturerar och implementerar Västtrafiks spelregler och rutiner inom informations- och IT-säkerhet. Foto: Västtrafik ...

Security Solution har skrivit avtal gällande framtagande och implementering av riktlinjer gällande informations- och IT säkerhet. Ledningssystemet förväntas börja implementeras innan årsskiftet och vara i drift i början av 2018. ...

Detta avtal löper på 2 + 2 år och ger Security Solution förtroende att som enda leverantör leverera tjänster inom Kris och Risk till Södertälje kommun och Telge Nät.    – Det är alltid glädjande att få ett kvitto på att vi gör bra leveranser, och att få fortsatt förtroende som leverantör till Södertälje kommun är viktigt för vår fortsatta satsning att bli en av de ledande tjäns ...

Security Solutions årsstämma har valt in Mikael Jansson till ny styrelseordförande och Agneta Olsson till ny styrelseledamot i styrelsen fr o m den 1 november. Mikael Jansson är VD på Robert Dicksons stiftelse som bygger, äger och förvaltar hyreslägenheter i Göteborg. Mikael har tidigare även arbetat som VD för Lessebohus och Lessebo Fastigheter samt inom Ale kommun, på Diligen ...

Södertälje kommun har ett av Sveriges bästa dricksvatten, något som Södertäljeborna kan var stolta över. Södertälje kommun försörjs med infiltrerat grundvatten, som hämtas från Mälaren och pumpas upp till Malmsjöåsen för att sedan filtreras genom åsen och blandas med det naturliga grundvattnet. Därefter förs vattnet till vattenverket i Djupdal för slutbehandling. I Djupdal geno ...