Idag besöker vi Nääs fabriker i Lerum för att hålla vår andra affärsplan för året.

Dagen är fylld med gästföreläsningar och utbildningar inom cybersäkerhet, introduktion av våra nya samarbetspartners och kollegor, samt genomgång av våra strategiska mål och vårt arbete med informationssäkerhet och integritetsskydd. Vi genomför grupparbeten för att ta fram underlag för de strategier vi vill fokusera på och arbeta vidare med under 2024.

Varje affärsplan syftar att diskutera aktuella ämnen samt att vi alla tydliggör och skapar gemensamma mål och aktiviteter.

Vi vill med stor glädje och stolthet informera om att vår uppdragsgivare IDATA AB har blivit certifierade enligt ISO/IEC 27001:2022.

Vi på Security Solution har bistått IDATA:s arbete med att utforma ett ledningssystem för informationssonssäkerhet som omfattar hela deras verksamhet.

Arbetet har innefattat omfattande verksamhet- och omvärldsanalys följt av en GAP- och riskanalys i enlighet med MSB:s metod för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Baserat på detta underlag togs en gedigen handlingsplan fram där Security Solution stöttade IDATA vid införandet av tekniska, organisatoriska, fysiska och personalrelaterade kontroller enligt 27001:2022 Annex A (ISO27002), framtagning och genomförande av utbildningar inom informations- och cybersäkerhet, samt stöttning under certifieringsrevison steg 1 och 2.

Alla vi på Security Solution vill passa på att önska er en trevlig och härlig sommar. Hoppas ni får njuta av riktigt fina sommardagar med sol, bad och jordgubbar så klart!

Vi ser även fram emot hösten och vårt fortsatta arbete för ökad och förbättrad informationssäkerhet, IT-säkerhet och integritetsskydd.

Security Solution har fått i uppdrag att hjälpa Göteborgs Stads Intraservice med uppdragsledning och expertstöd inom Informationssäkerhet under 2023 och 2024, för att stärka stadens positioner inom området.

Vi är naturligtvis väldigt glada att kunna erbjuda Intraservice kompetent stöd i samband med deras förändringsresa. Denna gång via våra partners Stefan Gerner (Gerner Consulting) och Olov Alderholm (Cyber Security Consulting) som vi har haft lång relation med och vi vet kommer att leverera med högsta kvalitet.

Anders Möller, VD Security Solution

Security Solution har fått i uppdrag att bistå Intraservice vid Göteborgs Stad att etablera processer och arbetssätt tillhörande kontinuitetshantering. Större del av arbetet har perspektivet på informationssäkerhet i sin helhet, utifrån de krav som ställs på en offentlig förvaltning.

Intraservice är mitt i en förändringsprocess och det pågår en hel del utvecklingsinitiativ tillhörande de IT-tjänster som levereras till stadens verksamhet. Security Solutions roll är bland annat att vara länken mellan det strategiska och operativa samt stötta med expertis inom området.

Isaac har arbetat länge som jurist och som ledare i olika befattningar. I tidigare uppdrag har han speciellt arbetat med immaterialrättsliga frågor, samt juridisk och strategisk rådgivning och analys till rättighetsinnehavare med fokus på Internet, online-närvaro samt beivrande av online-bedrägeri. Detta har särskilt medfört omfattande utredningar, informationsinhämtning och analys avseende digitala och tekniska data. Rådgivningen har också löpande omfattat analys av registerhållning samt DNS-struktur.

Security Solution är glada att nu kunna presentera Isaac som vår nya medarbetare i vårt DSO-team. Isaac kommer ha rollen som Dataskyddsombud tillsammans med teamet för både privata och offentliga verksamheter.

Security Solution har tecknat ramavtal med Ekobrottsmyndigheten inom Informationssäkerhet. Ramavtalet sträcker sig över 2+2 år och innefattar uppdrag inom informationssäkerhet, dataskydd samt IT-säkerhet. Vi ser fram emot att stötta EBM i intressanta och spännande uppdrag de närmsta åren.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en åklagarmyndighet med uppdrag att bekämpa ekonomisk brottslighet, även kallat ekobrott. Här jobbar åklagare, poliser, utredare och administratörer. Drygt 600 medarbetare bidrar på olika sätt till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

Det är med glädje vi kan meddela att stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad har valt Security Solution som sin partner gällande informationssäkerhet och dataskydd. Det skall bli intressant att återigen få göra spännande uppdrag med en av Göteborg stads förvaltningar.

Stadsfastighetsförvaltningen förvaltar lokalytor på över två miljoner kvadratmeter i mer än 3 000 byggnader, samt fem miljoner kvadratmeter markyta. Det gör stadsfastighetsförvaltningen till en av Sveriges största byggherrar och förvaltare av offentliga lokaler. Stadsfastighetsförvaltningen uppdrag är att, i nära samarbete med kunderna, bygga, förvalta och anpassa bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service.

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 19 000 anställda som i mer än 100 år har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete.

Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Vattenfalls huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. 

Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna. 

Vi är glada att kunna meddela att Security Solution nu bistår Vattenfall med resursstöd i sitt fortsatta arbete med dataskydd och informationssäkerhet.

Nu går vi på Security Solution strax på julledighet efter ett spännande år för oss alla. Vill vi passa på att tacka kunder, partners och kollegor för ett gott samarbete och önska er alla en skön och avkopplande jul och nyårshelg. Vi laddar nu batterierna inför nästa år som vi ser fram emot med balanserad tillväxt och nya intressanta projekt!

Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård gott intill morgontimma. Månen sänker sin tysta ban och snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken och endast tomten är vaken.