Alla vi på Security Solution vill passa på att önska er en trevlig och härlig sommar. Hoppas ni får njuta av riktigt fina sommardagar med sol, bad och jordgubbar så klart!

Förra veckan var vårt Dataskyddsombuds-Team på plats och berättade då om vilken kompetens en DSO skall ha, skillnaden med att jobba i ett team ställt mot ensam och fördelarna med det. Passad även på att fråga om konsekvensbedömning, en arbetsuppgift som bl.a. ligger under rollen som DSO.

Vad är en konsekvensbedömning?

Konsekvens som det leder till för den enskilde individen om hens personuppgifter röjs, raderas eller manipuleras. Helt enkelt bedömning av konsekvensen för den enskilde individen, men även vad det kan få för övriga konsekvenser.

 

Idag har Security Solutions DSO-team varit på plats både digitalt och fysiskt. I samband med detta passade vi på att ställa några frågor till dem.

Vad för kompetens skall ett DSO ha?

Ett DSO skall ha lång erfarenhet inom en rad olika områden så som informationssäkerhet, juridik, IT-säkerhetskompetens, kommunikatör. Utöver detta skall personen i fråga kunna projektleda och utbilda i rörande frågor. Att hitta en person som besitter all denna kunskap är inte lätt, därför jobbar vi i ett DSO-Team.

Hur jobbar ett DSO-team ställt mot ett ensamt DSO?

Den största skillnaden att jobba i team är att vi kan dela vår expertkunskap och erfarenhet med varandra. Eftersom vi besitter expertkunskap inom olika områden kompetensutvecklar vi varandra indirekt också, en naturlig kompetensöverföring helt enkelt.

Varför är ett DSO-team fördelaktigt?

Den största fördelen är helt klart den kompetens vi besitter tillsammans och att vi kan stötta varandra vid till exempel incidenthantering. Som Team ställt mot att jobba själv kan vi även bibehålla kontinuitet exempelvis vid personalfrånvaro.

Vill du komma i kontakt med vårt DSO-team hör av dig via info@securitysolution.se

Security Solution fortsätter att utveckla uSecure och nu även i samarbete med Daniel Gustafsson på WebWin. Vi passade på att ställa några snabba frågor till Daniel.

Vi på Security Solution kvalitetssäkrar nu vår IT-infrastruktur ytterligare både under Covid-19 men också för framtida behov. I och med uppdatering av våra konferenslokaler med bland annat nya kameror, så  kommer våra digitala möten och andra företagsaktiviteter att kännas naturlig i mer digitala miljöer framöver.

Denna veckan har Security Solution inlett arbetet med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys för AB Östgötatrafiken, Region Östergötland. Verksamheten skall uppfylla säkerhetsskyddslagens krav och för att säkerställa detta så påbörjas arbetet med att granska befintliga underlag, genomföra en säkerhetsskyddsanalys samt ta fram relevanta säkerhetsskyddsåtgärder.

Arbete utförs av en utav våra managementkonsulter med stor sakkunnighet inom området

Ta hjälp av uSecure moduler inom riskanalys, åtgärdsplan, kontinuitetsplanering och nulägesanalys under 6 månader för att stötta er verksamhet under pågående Corona kris.

Skicka in dina kontaktuppgifter på salessoftware@securitysolution.se så får du fri tillgång till vår webbaserade analysportal under 6 månader. Vi kommer även att genomföra regelbundna kostnadsfria Teams genomgångar av uSecure, som ni kan anmäla er till vid behov.

Det ska understrykas att den här informationen tar sikte på vad man bör tänka på vid behandling av personuppgifter vid situationer likt den vi står inför. Detta är därmed ett råd som tar sikte på GDPR i den kontinuitetsplan som finns hos varje verksamhet. För all information kring själva smitthanteringen och/eller bekämpningen av viruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

 

Security Solution har påbörjat ett nytt dataskyddsombudsuppdrag och denna gång för Landskrona stad. Där Security Solution som extern part bidra till att kommunen efterlever dataskyddsförordningens krav. Samtidigt som vi löpande fastställer kunskapsnivå och rutiner för korrekt hantering av personuppgifter, i linje med GDPR.

 

Vi på Security Solution hjälper nu Göteborgs stad med bland annat deras fortsatta arbete med Risk- & sårbarhetsanalyser och Konsekvensbedömningar. Där en utav våra managementkonsulter med expertis inom IT-säkerhet, Informationssäkerhet och GDPR hjälper dem i detta ständigt viktiga område.