Security Solution fortsätter att utveckla uSecure och nu även i samarbete med Daniel Gustafsson på WebWin. Vi passade på att ställa några snabba frågor till Daniel.

Vi på Security Solution kvalitetssäkrar nu vår IT-infrastruktur ytterligare både under Covid-19 men också för framtida behov. I och med uppdatering av våra konferenslokaler med bland annat nya kameror, så  kommer våra digitala möten och andra företagsaktiviteter att kännas naturlig i mer digitala miljöer framöver.

Denna veckan har Security Solution inlett arbetet med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys för AB Östgötatrafiken, Region Östergötland. Verksamheten skall uppfylla säkerhetsskyddslagens krav och för att säkerställa detta så påbörjas arbetet med att granska befintliga underlag, genomföra en säkerhetsskyddsanalys samt ta fram relevanta säkerhetsskyddsåtgärder.

Arbete utförs av en utav våra managementkonsulter med stor sakkunnighet inom området

Ta hjälp av uSecure moduler inom riskanalys, åtgärdsplan, kontinuitetsplanering och nulägesanalys under 6 månader för att stötta er verksamhet under pågående Corona kris.

Skicka in dina kontaktuppgifter på salessoftware@securitysolution.se så får du fri tillgång till vår webbaserade analysportal under 6 månader. Vi kommer även att genomföra regelbundna kostnadsfria Teams genomgångar av uSecure, som ni kan anmäla er till vid behov.

Det ska understrykas att den här informationen tar sikte på vad man bör tänka på vid behandling av personuppgifter vid situationer likt den vi står inför. Detta är därmed ett råd som tar sikte på GDPR i den kontinuitetsplan som finns hos varje verksamhet. För all information kring själva smitthanteringen och/eller bekämpningen av viruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

 

Security Solution har påbörjat ett nytt dataskyddsombudsuppdrag och denna gång för Landskrona stad. Där Security Solution som extern part bidra till att kommunen efterlever dataskyddsförordningens krav. Samtidigt som vi löpande fastställer kunskapsnivå och rutiner för korrekt hantering av personuppgifter, i linje med GDPR.

 

Vi på Security Solution hjälper nu Göteborgs stad med bland annat deras fortsatta arbete med Risk- & sårbarhetsanalyser och Konsekvensbedömningar. Där en utav våra managementkonsulter med expertis inom IT-säkerhet, Informationssäkerhet och GDPR hjälper dem i detta ständigt viktiga område.

Nytt år och nytt besök till Mittuniversitetet i Östersund, där vår VD Anders Möller gjorde sitt 9:e återbesök och höll en utbildning för studenterna på det 3-åriga Risk- och krishanteringsprogrammet. En bred utbildning som syftar till att ge kunskap för att kunna arbeta förebyggande med risker, inför kommande kriser samt organisera och leda vid och efter kriser & katastrofer.

Anders, ”jag ser alltid fram emot att åka upp till Östersund för att träffa engagerade studenter och föreläsa om riskhantering. Jag tycker också att Mittuniversitets har en mycket professionell inställning till Risk- och Krisutbildning.”

Ännu en gång växer personalstyrkan på Security Solution och denna gång välkomnar vi dessa två medarbetare Lena Thång och Andreas Isaksson.

Lena är en av våra nya Managementkonsulter med fokus på Informationssäkerhet och GDPR. Hon är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Andreas kommer jobba som Kund- och Marknadskoordinator hos oss. Med fler års erfarenhet av försäljning och kundkontakt sedan tidigare. Med brinnande intresse för IT & säkerhetsfrågor

Security Solution har under hösten 2019 och våren 2020 stöttat Kultur- och fritidsnämnden på Södertäljes kommun i fortsatt kartläggning av personuppgiftsbehandling. Kartläggningen står som grund för framtagning av en åtgärdsplan som kommer stötta enheten i deras fortsatta arbete med informationssäkerhet utifrån dataskyddsförordningen (GDPR).