Vi bad två av våra experter, som jobbar med införandet av den nya dataskyddsförordningen på bl.a. Göteborgs universitet som förstudieledare GDPR och på Göteborgs Stad som projektledare GDPR, svara på några snabba frågor om den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft om exakt 1 år. Vad är den största utmaningen med den nya dataskyddsförordningen för offentlig verksamhet oc ...

Den 3 april började Lars Hammarström på Security Solution som konsult inom IT-säkerhet. Han har tidigare arbetat med kvalificerade säkerhetssystem inom teknisk säkerhet samt med IT-infrastruktur och informationssäkerhet i 18 år. Lars har även arbetat med projektledning och varit involverad i flera olika affärsprojekt. Senast kommer Lars från bl.a. Stanley Security och Orbion Co ...

Från och med den 13 mars har Security Solution förstärkts med Marcus Broman, konsult inom informationssäkerhet. Marcus har över 20 års erfarenhet inom informationssäkerhet och IT-branschen. Han har utformat policyer, rutiner, instruktioner och ramverk, främst i enlighet med ISO/IEC 27000-serien, inom informations- och IT-säkerhetsområdet samt varit beställare av revisionsuppdra ...

Security Solution är ett av fyra utvalda företag som Västerås Stad har valt att teckna avtal med inom riskhantering, kontinuitetshantering och krisberedskap. Avtalet löper på 2 + 2 år och vi ser fram emot att detta långa samarbete skall ge oss många intressanta uppdrag. ...

Under en tvådagarsutbildning får eleverna på Mittuniversitetet lära sig riskhanteringsprocessen med hjälp av vårt specialistverktyg RISKsolution. Vi går igenom förarbetet då en riskanalys ska genomföras med en tydlig avgränsning. Vidare upprättar vi även en verksamhetsbeskrivning samt genomför en fullständig risk- och sårbarhetsanalys med kostnadsnytta och handlingsplan. ...

Security Solution har fått i uppdrag att vara tillförordnad informationssäkerhetssamordnare på Göteborgs universitet. Vi kommer ansvara för det dagliga säkerhetsarbetet med särskilt fokus på utveckling av styrande dokument och andra regelverk. Dessutom kommer vi vara stöd vid internutbildningar avseende säkerhet. ...

I en artikel, publicerad på MSBs hemsida, skriver MSB att de har tagit fram en rapport i syfte att stärka samhällets informationssäkerhet. I rapporten "En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015" ger dom sin syn på detta. MSB har genomfört en enkätundersökning samt en fördjupad analys av enkätresultatet. Analysen visar på stora bristområden inom informationssäkerhe ...

Avtalet med Karlskrona kommun löper på 2 + 2 år och ger Security Solution förtroendet som huvudleverantör att leverera tjänster inom Kris och Risk. – Det är alltid fantastiskt roligt att vinna en sådan här upphandling. Vi ser alla fram emot att i enlighet med vårt varumärke genomföra kompetenta leveranser inom givna tidsramar, säger Anders Möller VD, för Security Solution. ...

Vi kommer fortsätta stötta Västtrafik inom informations- och IT-säkerhet även under 2017. Vi stödjer verksamheten med drift och utveckling av verksamhetsprocesser inom flera projekt samt strukturerar och implementerar Västtrafiks spelregler och rutiner inom informations- och IT-säkerhet. Foto: Västtrafik ...

Security Solution har skrivit avtal gällande framtagande och implementering av riktlinjer gällande informations- och IT säkerhet. Ledningssystemet förväntas börja implementeras innan årsskiftet och vara i drift i början av 2018. ...