Security Solution har fått i uppdrag att bistå Landskrona Svalöv Renhållnings AB (LSR) med en konsekvensbedömning rörande ny teknik. Hur nya tekniska lösningar påverkar en verksamhets behandling av personuppgifter är viktigt att klargöra för att bibehålla efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Genom en konsekvensbedömning kan verksamheter bl.a. tydliggöra de risker som ny teknik kan innebära och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att minimera riskerna. Vi ser fram emot att tillsammans med LSR möjliggöra ett tryggt införande av ny teknik i enlighet med dataskyddsförordningen.  

Nu när vi på Security Solution strax skall gå på julledighet vill vi passa på att tacka kunder, partners och konsultkollegor för ett gott samarbete och önska er alla en skön och avkopplande jul och nyårshelg. Vi laddar nu batterierna med några dagars avkopplande ledighet inför ett 2021 där vi ser fram emot tillväxt, balans och glädje!

 

Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. 
Alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. 
Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran. 
Snön lyser vit på taken… Endast tomten är vaken. 

Artificiell intelligens skulle göra saken bättre, den skulle hantera, analysera och dra slutsatser på ett mer objektivt sätt än vad den subjektiva människan kan göra. Men det har visat sig att de informationsmängder som används vid maskininlärning för mjukvaror ibland inkluderar fördomar och antaganden som vi människor lever med, ofta undermedvetet. Genom profilering och beslutsfattande med hjälp av AI finns risken att återskapa tidigare misstag såsom diskriminering eller förankring av fördomar.

Enligt Artikel 22 i Dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegriper profilering, vilket har rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar den registrerade. Det är därför viktigt att bibehålla dataskydd och sekretess i processer för beslutsfattande med hjälp av AI.

Ett steg i detta är att genomföra konsekvensanalyser på flera nivåer. Med breda konsekvensanalyser för hela processen men också för metoden med dess algoritmer och underliggande informationsmängder. Genom att öka vår förståelse för processer som inkluderar AI kan åtgärder vidtas i syfte att förebygga de risker som kan finnas med AI.