Denna veckan har Security Solution inlett arbetet med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys för AB Östgötatrafiken, Region Östergötland. Verksamheten skall uppfylla säkerhetsskyddslagens krav och för att säkerställa detta så påbörjas arbetet med att granska befintliga underlag, genomföra en säkerhetsskyddsanalys samt ta fram relevanta säkerhetsskyddsåtgärder.

Arbete utförs av en utav våra managementkonsulter med stor sakkunnighet inom området

Ta hjälp av uSecure moduler inom riskanalys, åtgärdsplan, kontinuitetsplanering och nulägesanalys under 6 månader för att stötta er verksamhet under pågående Corona kris.

Skicka in dina kontaktuppgifter på salessoftware@securitysolution.se så får du fri tillgång till vår webbaserade analysportal under 6 månader. Vi kommer även att genomföra regelbundna kostnadsfria Teams genomgångar av uSecure, som ni kan anmäla er till vid behov.

Det ska understrykas att den här informationen tar sikte på vad man bör tänka på vid behandling av personuppgifter vid situationer likt den vi står inför. Detta är därmed ett råd som tar sikte på GDPR i den kontinuitetsplan som finns hos varje verksamhet. För all information kring själva smitthanteringen och/eller bekämpningen av viruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.