Security Solution har påbörjat ett nytt dataskyddsombudsuppdrag och denna gång för Landskrona stad. Där Security Solution som extern part bidra till att kommunen efterlever dataskyddsförordningens krav. Samtidigt som vi löpande fastställer kunskapsnivå och rutiner för korrekt hantering av personuppgifter, i linje med GDPR.

 

Vi på Security Solution hjälper nu Göteborgs stad med bland annat deras fortsatta arbete med Risk- & sårbarhetsanalyser och Konsekvensbedömningar. Där en utav våra managementkonsulter med expertis inom IT-säkerhet, Informationssäkerhet och GDPR hjälper dem i detta ständigt viktiga område.

Nytt år och nytt besök till Mittuniversitetet i Östersund, där vår VD Anders Möller gjorde sitt 9:e återbesök och höll en utbildning för studenterna på det 3-åriga Risk- och krishanteringsprogrammet. En bred utbildning som syftar till att ge kunskap för att kunna arbeta förebyggande med risker, inför kommande kriser samt organisera och leda vid och efter kriser & katastrofer.

Anders, ”jag ser alltid fram emot att åka upp till Östersund för att träffa engagerade studenter och föreläsa om riskhantering. Jag tycker också att Mittuniversitets har en mycket professionell inställning till Risk- och Krisutbildning.”

Ännu en gång växer personalstyrkan på Security Solution och denna gång välkomnar vi dessa två medarbetare Lena Thång och Andreas Isaksson.

Lena är en av våra nya Managementkonsulter med fokus på Informationssäkerhet och GDPR. Hon är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Andreas kommer jobba som Kund- och Marknadskoordinator hos oss. Med fler års erfarenhet av försäljning och kundkontakt sedan tidigare. Med brinnande intresse för IT & säkerhetsfrågor